top of page

EZEGG eSIM
環球數據服務

出行隨心 傲遊全球

esim03.jpg

eSIM喺咩呢?
只要你手機或設備支援eSIM, 喺我哋平台揀好數據計劃, 下載QR Code 掃描後, 到目的地收到訊號就可立即使用, 輕鬆方便出行随心

有咩Plan揀先?
EZEGG eSIM 支援超過140國家, 所有計劃即買即用, 不同國家有不同計劃俾你任揀, 包括無限數據(有冇限速選擇)計劃或數據包, 熱門地點低至$5.9日

esim04.jpg
esim05.jpg

難唔難Set?
即買即用 Setting 非常簡單, 跟住我哋指引 "3分鐘" 就可以設定好 

eSIM 你用唔用到?

所有國際版Android, iOS, Window 系統內, 只要支援eSIM功能多數能使用, 以下手機或平板形號只供參考請自行再確認, 如最終不能使用是沒有退款安排的 (國內版手機請自行測試)

 **注意所有中港澳版iPhone都不能使用**

在她的平板電腦女人

點樣知道自己個設備係咪用到?

點樣知道自己個設備係咪用到?

海外版iPhone 能使用
iPhone XR, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11, iPhone Pro, iPhone 11 Pro Max, iPhone SE2020, iPhone 12, iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max, iPhone 12 Mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 Mini, iPhone 14, iPhone 14 Pro, iPhone 14 Pro Max, iPhone 14 Plus, iPhone 15, iPhone 15 Pro, iPhone 15 Pro Max, iPhone 15 Plus
矩形

點樣選擇計劃

Daypass 適合大用量及時刻在線嘅你

daypass.jpg

流量包適合低用量及精打細算嘅你

數據包.jpg

熱門地點

*任何計劃內只要包括香港或台灣都需要實名登記

冇限速無限
數據可選擇

冇限速無限
數據可選擇

冇限速無限
數據可選擇

冇限速無限
數據可選擇

冇限速無限
數據可選擇

冇限速無限
數據可選擇

冇限速無限
數據可選擇

立即購買

eSIM購買及設定教學

海灘自拍照

使用條款

1. eSIM屬於數碼SIM卡,可取代實體電話卡以提供流動通訊服務。客戶在購買部分指定儲值卡產品時亦可以選擇eSIM服務或者實體SIM卡。eSIM服務須受「一般服務條款 (適用於所有電話智能卡用戶)」(以下簡稱「一般服務條款」)的約束。

2. 客戶必須確保智能手機已連接上網絡 (WiFi或流動數據),eSIM服務方能下載使用。即請盡可出行前預備好你的eSIM。

3. eSIM服務下載成功並登入香港或服務適用的指定地區的網絡即表示服務已啟用。

4. eSIM服務只支援指定型號的智能手機,相關智能手機需運行iOS 12.1或Android或Window最新作業系統版本。

5. eSIM服務同一時間只支援配對一部指定型號的智能手機或設備使用,客戶一經下載eSIM即自動與該下載服務的智能手機或設備配對。QR Code只能掃碼一次, 手機或設備配對後不能轉換;暫香港及台灣計劃需要實名登記, 客戶必須連接網絡後在登記頁完成實名後就可正常使用, 登記過經必須先連接會上網的網絡 (WiFi或流動數據)。

6. eSIM服務一經購買後,恕不接受取消購買及退款。由於儲值卡的eSIM服務的流動電話號碼為隨機分配,客戶不能選擇、退回或要求更改獲分配之流動電話號碼。

7. 客戶明白及同意由於eSIM服務之提供及質素取決於該數據網路之技術及表現,而eSIM服務亦可能受到其他因素影響,包括但不限於智能手機或網路防火牆之設定、客戶所使用之數據網路之穩定性及保密程度及有關法例及法規之修訂等影響,因此EZEGG的網絡供應商提供的計劃及所提供的方式及規格將擁有最終的決定權。

8.如eSIM服務條款及細則與一般服務條款的內容有任何冲突,以eSIM服務條款及細則為準。公平使用條款(FUP)會依據EZEGG 一般服務條款內作參考。限速計劃內無限數據速度因不同計劃有不同的最高限速速度,一般為限速最高至384-256kbps, 部份計劃會限速
至128kbps。

9. EZEGG有權終止此服務或更改eSIM條款及細則而不作另行通知。如有任何爭議,EZEGG會保留最終解釋權。

10. 如本條款及細則的中文和英文版本存在任何歧義,一概以中文版本為準。
bottom of page